Close

Intensive Care

Intensive Care (verpleegafdeling C2)

Op de Intensive Care (ICU) van Nij Smellinghe worden patiënten behandeld waarbij één of meer lichaamsfuncties zodanig worden bedreigd dat intensieve behandeling noodzakelijk is. Dit kan komen door een operatie, ziekte of ongeval. Behandeling op de Intensive Care bevat onder andere behandeling van stoornissen in de bloedsomloop en de hartfunctie. Ook kan de patiënt kunstmatig beademd worden. Soms is het nodig de functie van de nieren tijdelijk over te nemen door middel van een dialyseapparaat. De patiënten worden nauwkeurig geobserveerd en bewaakt door verpleegkundigen en moderne apparatuur. De Intensive Care heeft 9 bedden waarvan 6 bedden met een beademingsmogelijkheid. Wij stellen op de Intensive Care hoge eisen aan de kwaliteit van ons werk om betrouwbare en veilige zorg te leveren. Door toetsing proberen wij ons werk continue te verbeteren.

Personeel
Op de ICU werken de volgende medewerkers:
Intensivisten: dit zijn gespecialiseerde artsen voor de Intensive Care. De medi­sche behandeling op de ICU wordt uitge­voerd door deze  intensivisten en door ervaren anesthesiologen.
Anesthesiologen: Zij behandelen samen met de intensivist de patiënt. Een anesthesioloog zorgt voor een goede narcose of het uitschakelen van het gevoel als de patiënt geopereerd moet worden.
De behandeling van alle patiënten wordt dagelijks besproken door een team van artsen en verpleegkundigen.
IC-verpleegkundigen: dit zijn verpleeg­kundigen met een vervolgopleiding Inten­sive Care en verpleegkundigen die hiervoor in opleiding zijn. De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse verple­ging en verzorging van de patiënt en het observeren van de lichaamsfuncties. Er is altijd een vaste verpleegkundige die gedu­rende de dienst zorgt voor één of twee patiënten.

De Apparatuur
Om de patiënt te kunnen obser­veren en ondersteunen staat bij elk bed apparatuur. Er is bijvoorbeeld een monitor om de bloeddruk, de temperatuur, het hartritme en het zuurstofgehalte van de patiënt te meten. Als de patiënt niet voldoende kan ademen wordt de patiënt beademd door een machine die meehelpt met de ademhaling of de beademing overneemt. Er is ook een dialyseapparaat, dat tijdelijk de nierfunctie overneemt. Daar­naast staat bij ieder bed een computer waar de medewerkers de gegevens van de patiënt op verwerken.

Een contactpersoon
De verpleegkundigen en artsen willen graag met één persoon contact hebben. Daarom is het belangrijk dat er binnen de familie- of vriendenkring één iemand als contactpersoon optreedt. De contactpersoon kan dag en nacht infor­meren naar de toestand van de patiënt. Alleen aan deze persoon wordt informatie over de toestand van de patiënt gegeven. Van familie en vrienden wordt verwacht dat zij contact opnemen met de contact­persoon als zij informatie over de patiënt willen.

Informatie over de patiënt
De intensivist houdt de patiënt en de contactper­soon en/of familie op de hoogte van de behandeling door regelmatig een gesprek te voeren. Als de patiënt of contactpersoon zelf een gesprek met de intensivist wil, kan hiervoor een afspraak gemaakt worden via de verpleegkundige. De situatie van de patiënt kan snel veranderen en het is niet mogelijk om in de toekomst te kijken. Toch proberen we u zo goed mogelijk te informeren.

Bereikbaarheid
Het telefoonnummer van de Intensive Care Unit is (0512) 588 503.
De Intensive Care Unit bevindt zich op de 2e verdieping. Volg route 55.

Bezoek
De bezoektijden van de Intensive Care zijn dagelijks van 10.00 tot 15.00 uur en van 15.30 tot 19.30 uur.

De patiënt mag maximaal 2 bezoekers tegelijk ontvangen. Teveel bezoek kan belastend zijn voor de patiënt. En er is maar een beperkte ruimte op de patiëntenkamer. Als u buiten bezoektijden wilt komen dan is dit mogelijk. We verzoeken u van tevoren contact op te nemen met de verpleegkundige voor het maken van een afspraak.
Bloemen en planten zijn niet toege­staan op de afdeling in verband met infec­tiegevaar.
Kinderen mogen op bezoek komen. Maar het is belangrijk het kind goed voor te bereiden. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u deze stellen aan de verpleeg­kundige.

© 2020 Interne Geneeskunde | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.